برای نمونه برخی از قیمت ها با توجه به سایز جعبه به شرح زیر می باشد :​​​​​​​

جعبه چوبی مدل مارال سایز بیرونی 25*35  ارتفاع 9 سانتیمتر  قیمت تولید 380/000 تومان

جعبه چوبی مدل مارال سایز بیرونی 20*30  ارتفاع 9 سانتیمتر  قیمت تولید 290/000 تومان

جعبه چوبی مدل مارال سایز بیرونی 40*30  ارتفاع 9 سانتیمتر  قیمت تولید 480/000 تومان

تولید جعبه ها در سایز دلخواه انجام می گردد ، برای استعلام قیمت در سایز دلخواه خود از طریق تماس تلفنی قیمت دقیق ارائه می گردد